Algas kalkulators 2023

Algas kalkulators ir praktisks un ērts rÄ«ks neto algas aprēķināŔanai no bruto algas 2023. gadā.

EUR
EUR

Kas ir algas kalkulators un kādēļ tas ir noderīgs?

Algas kalkulators (algaskalkulators.com) ir bezmaksas tieÅ”saistes rÄ«ks neto darba algas aprēķināŔanai no bruto darba algas. Šādu aprēķinu ir iespējams veikt arÄ« manuāli, taču daudz ātrāk un ērtāk ir izmantot Ä«paÅ”i Å”im nolÅ«kam izveidotu kalkulatoru, kas prasa tikai izejas datu ievadi un aprēķinu veic automātiski.

Kāda bÅ«s minimālā mēneÅ”a darba alga Latvijā 2023. gadā?

Minimālā mēneÅ”a darba alga 2023. gadā bÅ«s 620 eiro mēnesÄ«, bet 2024. gadā 700 eiro mēnesÄ«. Tas noteikts ar grozÄ«jumiem darba likumā, kas tika izsludināti 2022. gada 11.novembrÄ«.

Kādi ir jaunākie dati vidējo mēneÅ”a darba algu Latvijā?

Vidējais bruto mēneÅ”a atalgojums Latvijā 2021. gada 2. ceturksnÄ« bija 1237 eiro, kas bija par 115 eiro jeb 10,2% vairāk, nekā 2020. gada 2. ceturksnÄ«.

Kas ir diferencētais neapliekamais minimums?

MÅ«su algas kalkulatorā ir datu ievades lauks neapliekamā minimuma ievadÄ«Å”anai, kura vērtÄ«ba pēc noklusējuma ir "0". Å Ä« summa ir individuāla katram darba algas saņēmējam. PrecÄ«zu summu katrs indivuduāli var noskaidrot Valsts Ieņēmumu dienestā.

No 2022. gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam maksimālais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums būs 350 eiro mēnesī, bet no 1.jūlija tas būs jau 500 eiro mēnesī.

Kā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Izmaksājot darba algu, 2022. gadā, tāpat kā 2021. gadā, tiks piemērota IIN progresÄ«vā likme. Tas nozÄ«mē, ka nodokļa maksātājiem nodokļa likme tiks piemērota atbilstoÅ”i viņu gÅ«tajiem ienākumiem.

Nodokļa likmes apmērs:

  • 20 % ā€“ gada ienākumiem lÄ«dz 20 004 eiro;
  • 23 % ā€“ gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro;
  • 31 % ā€“ gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.

Ir svarīgi iesniegt darba devējam algas nodokļa grāmatiņu, jo, ja tas nav izdarīts, tad algota darba ienākumam piemēro IIN likmi 23% apmērā arī tad, ja darba ienākumi ir līdz 1667 eiro.

Vecuma pensija Latvijā

PensionÄ“Å”anās vecums Latvijā 2022. gadā ir 64 gadi un trÄ«s mēneÅ”i.

Lai saņemtu vecuma pensiju, darba stāžs nedrīkst būt mazāks par 15 gadiem.

Pensiju 1. līmenis

Pensiju 1. lÄ«menis ir obligātā valsts pensiju sistēma, kurā ir iesaistÄ«ti visi Latvijas iedzÄ«votāji, par kuriem tiek veiktas sociālās apdroÅ”ināŔanas iemaksas (darba ņēmēji), vai kuri paÅ”i tās veic (piemēram, paÅ”nodarbinātie).

Šobrīd pensiju 1. līmenis nodroŔina vacuma pensiju visiem iedzīvotājiem, kuri ir bijuŔi nodarbināti algotā darbā vismaz 15 gadu garumā, taču, jau no 2025. gada 1. janvāra minimālajam nodarbinātības periodam būs jābūt ne mazākam par 20 gadiem.

Pensiju 2. līmenis

Pensiju 2. lÄ«menis dod iespēju iekrāt vecumdienām lÄ«dzekļus papildus valsts nodroÅ”inātajai vecuma pensijai, ko nodroÅ”ina pensiju 1. lÄ«menis.

Iemaksas pensiju 2. lÄ«menÄ« notiek automātiski - daļa no sociālajām iemaksām (kas tiek aprēķināta no BRUTO algas) tiek automātiski ieguldÄ«ta dažādu vērstpapÄ«ru protfelÄ« - Å”o pakalpojumu nodroÅ”ina Tevis izvēlēta banka. Tev ir tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« pēc saviem ieskatiem mainÄ«t Ŕī pakaplojuma nodroÅ”inātāju.

Kad būs sasniegts pensijas vecums, uzkrātie līdzekļi tiks izmantoti Tavas pensijas izmaksai.

Pensiju 2. līmenis

Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. Līmenis dod iespēju pilnīgi brīvprātīgi uzkrāt papildu līdzekļus pensijai. Pēc savas izvēles, individuālā kārtā vai ar darba devēja starpniecību, papildus pensiju 1. līmenim un pensiju 2. līmenim Tev ir iespēja ieguldīt līdzekļus kādā no privātajiem pensiju fondiem. Tas nozīmē, ka Tu ilgākā laika posmā veiksi iemaksas 3. pensiju līmenī, tādā veidā rūpējoties par savām vecumdienām. Ar laiku, uzkrājums, ko būsi izveidojis, būs tavs papildinājums valsts garantētajai pensijai.

Informācija atjaunota: 26.12.2022