Privātuma atruna

1. Vispārīgi noteikumi

AlgasKalkulators.com ("Pakalpojumu sniedzējs") respektē jūsu privātumu. Pakalpojumu sniedzējs ievēro piemērojamos tiesību aktus un neapstrādā Lietotāja personas datus un/vai citu personu personas datus bez Lietotāja atļaujas vai lai izpildītu piemērojamos tiesību aktus, noteikumus, tiesas procesu vai izpildāmu valdības pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzējs apstrādās tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai, un apkopos informāciju, lai nodrošinātu labākus pakalpojumus visiem mūsu lietotājiem.

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem mūsu Pakalpojumiem un izskaidro galvenos principus un iemeslus Lietotāja personas datu apstrādei. Lietotāji var būt fiziskas personas vai citu fizisko vai juridisko personu pārstāvji.

Pakalpojums var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem. Šīm vietnēm un pakalpojumiem var būt sava privātuma politika. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par trešo personu privātuma politiku, darbībām, kas saistītas ar trešo personu personas datu apstrādi, un iesaka rūpīgi iepazīties ar katras trešās personas privātuma politiku.

2. Mūsu vāktie personas dati un datu avoti

Personas dati ir jebkuri dati par identificētu vai identificējamu fizisku personu neatkarīgi no datu formas vai formāta.

Pakalpojumu sniedzējs vāc Lietotāja datus likumīgi, izmantojot Pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt Lietotāja personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, kā arī īpašos gadījumos, kas paredzēti šajā Privātuma politikā.

Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, ko Lietotājs sniedz Pakalpojumu sniedzējam, un informāciju, ko Pakalpojumu sniedzējs iegūst, izmantojot mūsu pakalpojumus, tostarp (bet ne tikai) šādu informāciju:

 • elektroniskā identifikācija (piemēram, IP adreses, sīkfaili);
 • sarakste starp pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju;
 • satura un reklāmu personalizēšanai;
 • sociālo mediju funkciju nodrošināšanai un datplūsmas analīzei;
 • statistikas demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimums, intereses).

Pakalpojumu sniedzējs var vākt datus par lietotāja saskarnes elementu izmantošanu un ar pakalpojumu saistītām darbībām, lai analizētu pakalpojuma izmantošanu.

3. Datu pārzinis un datu apstrādātājs

Lietotāja datu pārzinis ir Pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu sniedzējs var uzticēt datu apstrādi datu apstrādātājiem. Datu apstrādātāji ir:

 • Google Inc.

Datu apstrādātāji cita starpā apstrādā datus:

 • pakalpojuma sniegšanas nolūkā;
 • mārketinga nolūkos, izņemot gadījumus, kad lietotājs ir nolēmis citādi vai vēlāk atsaukt attiecīgo piekrišanu, informējot par to rakstiski reproducējamā formātā;
 • lai izpildītu juridiskos pienākumus (piemēram, pārsūtītu datus valsts iestādei).

Datu apstrādātājs drīkst apstrādāt datus tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktiem konkrētiem uzdevumiem.

4. Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes pamatā ir lietotāja piekrišana. Izmantojot Pakalpojumus un iesniedzot personas datus, Lietotājs atļauj apstrādāt visus personas datus tādā apjomā un mērķiem, kā aprakstīts Privātuma politikā.

Datu vākšanas un apstrādes mērķis galvenokārt ir nodrošināt, uzturēt, aizsargāt un uzlabot Pakalpojumus, kā arī izstrādāt jaunus Pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzējs izmanto šo informāciju arī, lai piedāvātu Lietotājiem pielāgotu saturu - piemēram, sniegtu atbilstošākas reklāmas un nodrošinātu labāku saturu.

Pakalpojumu sniedzējs nesaglabā Lietotāja sniegtos datus Pakalpojumu sniedzēja datubāzē, bet apstrādā tos tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

5. Profilēšana

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot tīmekļa vietnes apmeklētāju statistikas datus, lai analizētu apmeklētāju tendences un demogrāfiju. Tomēr pakalpojumu sniedzējs katram apmeklētājam nepiešķir individuālu profilu.

6. Personas datu kopīgošana ar trešām personām

Pakalpojumu sniedzējs bez lietotāja piekrišanas nepārdod, neiznomā, netirgo un nenodod Lietotāja personas datus, datplūsmas datus un saziņas saturu trešajām personām, izņemot šādus gadījumus.

 • lai izpildītu piemērojamos likumus, noteikumus, tiesvedību vai izpildāmu valdības pieprasījumu, vai
 • lai aizsargātu pret kaitējumu Pakalpojumu sniedzēja, Lietotāju vai sabiedrības tiesībām, īpašumam vai drošībai, kā to prasa vai atļauj likums, un
 • privātuma politikā paredzētajos gadījumos.

Uzņēmējdarbības attīstības laikā Pakalpojumu sniedzējs var iegādāties vai pārdot savas uzņēmējdarbības vienības. Šādu darījumu gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs vai būtībā visi tā aktīvi nonāk trešās personas īpašumā, Lietotāja personas dati parasti tiek uzskatīti par pārvedamu uzņēmuma aktīvu. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības iesaistīt Lietotāja personas datus kā aktīvus, kas tiek nodoti trešai personai.

7. Datu kvalitāte

7. Datu kvalitāte Pakalpojumu sniedzējs ar saviem līdzekļiem nodrošina apstrādāto personas datu kvalitāti. Pakalpojumu sniedzējs var mainīt ievadītos datus tādā apjomā, kas nepieciešams pakalpojuma darbībai, piemēram, aizstāt ievadītās rakstzīmes, interpunkcijas zīmes vai citus simbolus, kas varētu maldināt automatizētu programmu. Tomēr lietotājs joprojām ir atbildīgs par ievadīto datu pareizību.

8. Informācijas drošība

Pakalpojumu sniedzējs ir īstenojis nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no neatļautas un nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, grozīšanas, izpaušanas, nosūtīšanas vai citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem.

Tomēr pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par trešo personu piekļuvi Lietotāja kontrolē esošajām ierīcēm, internetam un tā drošībai.

9. Personas datu glabāšana

Pakalpojumu sniedzējs neuzglabā lietotāja ievadītos personas datus.lietotāju korespondence, kas attiecas uz fiziskām personām, parasti tiek glabāta līdz vienam gadam.

10. Sīkdatnes

Lai nodrošinātu pareizu Tīmekļa vietnes darbību, Pakalpojumu sniedzējs dažkārt Lietotāja ierīcē ievieto nelielus datu failus, ko sauc par sīkdatnēm. To dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu.

Sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir pakalpojumu sniedzēja likumīgās intereses nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Ja sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos lietotāja izvēli vai statistikas vajadzībām, juridiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj vietnei atcerēties jūsu darbības un preferences (piemēram, pieteikšanās, valodu, fonta lielumu un citas displeja preferences) uz noteiktu laiku, lai jums tās nebūtu atkārtoti jāievada ikreiz, kad atgriežaties vietnē vai pārlūkojat no vienas lapas uz citu.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot sīkdatnes un sīkdatnēm līdzīgus rīkus, lai sniegtu Pakalpojumu, uzlabotu Pakalpojuma kvalitāti un uzlabotu Lietotāja pieredzi. Sīkdatnes var izmantot arī trešās personas, kuru pakalpojumus izmanto Pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojums var izmantot sīkdatnes, arī:

 • satura un reklāmu personalizēšanai;
 • sociālo mediju funkciju nodrošināšanai;
 • tīmekļa datplūsmas analīzei.

Pakalpojumu sniedzējs var arī sniegt informāciju saviem sociālo mediju, reklāmas un analītiskajiem partneriem par to, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni.

Šo sīkdatņu ieviešana nav tieši nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai, taču tā nodrošina Lietotājam labāku pārlūkošanas pieredzi. Lietotāji var dzēst vai bloķēt sīkdatnes, taču tādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, kā paredzēts.

Sīkdatnes palīdz Pakalpojumu sniedzējam sniegt pakalpojumus. Lietotājs, izmantojot Pakalpojumus, piekrīt, ka Pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkdatnes.

Kā kontrolēt sīkdatnes

Lietotāji pēc vēlēšanās var kontrolēt un/vai dzēst sīkfailus - sīkāku informāciju skatīt www.youronlinechoices.com/. Lietotājs var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir Lietotāja datorā, un Lietotājs var iestatīt vairumu pārlūkprogrammu tā, lai nepieļautu to ievietošanu. Tomēr, ja Lietotājs to dara, iespējams, dažas preferences būs manuāli jāpielāgo katru reizi, kad Lietotājs apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

11. Google Analytics

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; "Google"). Google Analytics izmanto arī sīkfailus - datnes, kas tiek saglabātas lietotāja datorā, lai analizētu, kā lietotājs izmanto Pakalpojumus.

Sīkfailu radītā lietotāja informācija, kas iegūta, izmantojot Pakalpojumu, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir aktivizējis IP anonimizāciju, Google saīsina lietotāja IP adresi (ja lietotājs ir no Eiropas Savienības vai citām EEZ dalībvalstīm).

Pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma Google izmantos šo informāciju, lai analizētu Lietotāja mijiedarbību un sagatavotu pārskatus par Pakalpojumu vietnes izmantošanu.

Lietotājs var iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai tā bloķētu visas sīkdatnes, tostarp ar mūsu pakalpojumiem saistītās sīkdatnes, vai arī lai tā norādītu, kad mūsu pakalpojumi ievada sīkdatni. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka daudzi mūsu pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja sīkfaili ir atspējoti.

Turklāt lietotājs var aizliegt sīkfailiem pārsūtīt vietnē savāktos datus (tostarp IP adresi) uzņēmumam Google un datu pārsūtīšanu uz Google serveriem tālākai apstrādei. Lai nodrošinātu Lietotājiem iespēju novērst to, ka Google Analytics izmanto viņu datus, Google ir izstrādājusi Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājumu Google Analytics JavaScript. Ja lietotājs vēlas atteikties no pakalpojuma, viņam ir jālejupielādē un jāinstalē tīmekļa pārlūkprogrammas papildinājums no: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics saglabā lietotāja līmeņa un notikumu līmeņa datus, kas saistīti ar sīkfailiem, lietotāja identifikatoriem (piemēram, lietotāja ID) un reklāmas identifikatoriem (piemēram, DoubleClick sīkfailiem, Android reklāmas ID, Apple reklāmdevēju identifikatoru), 26 mēnešus.

12. Uz interesēm balstīta reklāma (DoubleClick DART sīkfails)

Pakalpojumu sniedzējs tīmekļa vietnē var rādīt trešo personu reklāmas. Reklāma uztur pakalpojumus, kurus jūs izmantojat bez maksas.

Google izmanto DART sīkfailus, lai mērķtiecīgi virzītu reklāmu, pamatojoties uz to, kas lietotājam ir būtisks, lai uzlabotu ziņošanu par kampaņas veiktspēju un lai izvairītos no reklāmu rādīšanas, kuras lietotājs jau ir redzējis.

Lietotāji var atteikties no uz interesēm balstītām reklāmām, apmeklējot Google reklāmu iestatījumus vietnē: Google Ads Settings at:

 • Ejiet uz Ads Settings (Reklāmu iestatījumi) vietnē www.google.com/settings/ads/anonymous.
 • Blakus sadaļai "Ads based on your interests" ("Reklāmas, kas balstītas uz jūsu interesēm") noklikšķiniet uz slēdža, ja tas ir pozīcijā ON (ieslēgts).
 • Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz saites SWITCH OFF, lai apstiprinātu savu izvēli.

Papildu informāciju par reklāmām var atrast vietnē: www.google.com/policies/technologies/ads/

13. Google Adsense un trešo pušu reklāmas tīkli

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot Google Adsense. Trešās puses tīkla reklāmdevēji, kas izmanto Google Adsense, izmanto tehnoloģiju, kas nosūta reklāmas un saites tieši uz lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammu. Lietotāja IP adrese tiek pārsūtīta šiem reklāmdevējiem. Trešās puses reklāmas tīkli izmanto arī citas tehnoloģijas (piemēram, sīkfailus, JavaScript), lai novērtētu reklāmu efektivitāti un tās personalizētu.

Pakalpojumu sniedzējam nav piekļuves šīm sīkdatnēm, ko izmanto trešo personu reklāmdevēji, un tas tās nekontrolē.

Lietotājiem būtu jākonsultējas ar šādiem trešo pušu reklāmdevējiem, lai iegūtu plašāku informāciju par viņu privātuma politiku un iespējām noteiktos gadījumos neizpaust viņiem jūsu informāciju.

Ja lietotājs vēlas bloķēt sīkdatnes, to var izdarīt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Dažās pārlūkprogrammās var iestatīt sīkfailu pārvaldības noteikumus katrai vietnei atsevišķi, tādējādi nodrošinot precīzāku kontroli pār savu konfidencialitāti. Tas nozīmē, ka varat aizliegt sīkfailus no visām vietnēm, izņemot tās, kurām uzticaties.

14. Žurnāli

Serveris, kurā atrodas tīmekļa vietne, var arī reģistrēt lietotāja pieprasījumus serverim, piemēram, tīmekļa adresi, ko lietotājs atver, lietotāja izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, lietotāja IP adresi, piekļuves datumu un laiku. Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem mērķiem, proti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu darbību un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

15. Lietotāja tiesības un to izmantošana

Sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, lietotājs var izmantot savas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu;
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • attiecīgā gadījumā atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos lietotājam var būt tiesības pieprasīt ierobežot viņa personas datu apstrādi vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

Lietotājs var izmantot savas tiesības saskaņā ar piemērojamo ES un vietējo tiesību aktu prasībām.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc lietotāja pieprasījuma, pakalpojumu sniedzējs saglabās tikai tādas informācijas kopijas, kas ir nepieciešamas, lai aizsargātu pakalpojumu sniedzēja vai trešo personu likumīgās intereses, izpildītu valdības rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkuru līgumu, ko lietotājs ir noslēdzis ar pakalpojumu sniedzēju.

Lietotājs var atspējot sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai apmeklējot šeit:

16. Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Pakalpojumu sniedzējs var regulāri veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā un saistītajā informācijā, neinformējot par to lietotāju. Lai būtu informēts par iespējamām izmaiņām šajā Privātuma politikā, lietotājs tiek aicināts regulāri pārskatīt Privātuma politiku.

17. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja lietotājs uzskata, ka ir pārkāptas viņa privātuma tiesības, lietotājs var iesniegt sūdzību tās ES dalībvalsts atbildīgajā iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta. Šo iestāžu kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

18. Datu pārzinis un kontakti

Pakalpojumu sniedzējs ir personas datu pārzinis. Uzziniet vairāk par konfidencialitātes politiku, sazinoties ar mums šeit.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2021.