Kāda ir minimālā un vidējā alga Somijā 2021. gadā?

Kāda ir minimālā un vidējā alga Somijā 2021. gadā?

Ar bezdarba līmeni, kas 2021. gada janvārī bija mazāks par 10 %, un visaugstāko apmierinātības ar dzīvi rādītāju ESAO labākas dzīves indeksā Somija ir viena no pievilcīgākajām valstīm Eiropā nodarbinātības un investīciju ziņā.

Kāda ir minimālā alga Somijā 2021. gadā?

Tāpat kā vairumā Skandināvijas valstu, arī Somijā nav likumā reglamentētas minimālās algas, taču jūs varat sagaidīt, ka jūsu mēneša neto alga būs aptuveni 1500 eiro.

Parasti par šīm minimālajām likmēm vienojas darba ņēmēju arodbiedrības, kas nosaka minimālās algas atkarībā no tautsaimniecības nozares un vairākiem citiem faktoriem, tostarp apmācību līmeņa, pieredzes un uzņēmumā nostrādātā laika.

Piemēram, Helsinkos, ja vien koplīgumos nav noteikts citādi, minimālā alga var būt līdz pat 1210 eiro.

Jāņem vērā arī tas, ka šīs minimālās algas var ievērojami atšķirties starp nabadzīgākajiem un bagātākiem Somijas reģioniem.

Patiesībā starp Somijas turīgāko un nabadzīgāko iedzīvotāju slāņiem ir vērojama ievērojama atšķirība, jo 20 % bagātāko iedzīvotāju saņem aptuveni četras reizes lielāku atalgojumu nekā 20 % nabadzīgāko iedzīvotāju - saskaņā ar ESAO datiem.

Līdz ar to minimālā alga, piemēram, Helsinkos, kas ir pazīstama kā pilsēta ar visaugstākajām algām Somijā, noteikti būs augstāka nekā citās pilsētās.

Taču jāņem vērā arī tas, ka Helsinkos lielākas ir ne tikai algas, bet arī dzīves dārdzība.

Turklāt, neraugoties uz šo ienākumu atšķirību, Somija tiek uzskatīta par vienu no valstīm ar viszemāko nabadzības līmeni Eiropā, tāpēc, lai gan citās pilsētās minimālā alga var būt nedaudz zemāka nekā Helsinkos, dzīves līmenis joprojām saglabāsies augstākā līmenī, tāpēc ar minimālo neto algu aptuveni 1500 eiro pietiks, lai apmierinātu visas jūsu pamatvajadzības pienācīgai dzīvei.

Kāda ir vidējā alga Somijā?

Attiecībā uz vidējo algu Somijā 2021. gadā - tā ir aptuveni 2550 eiro neto. Šī summa ir ievērojami augstāka par minimālo summu, ko šeit var saņemt darbinieks par pilna laika darbu.

Ja veltīsiet dažas minūtes, lai pārbaudītu statistiku, redzēsiet, ka jaunākā Eurostat reģistrētā vērtība par vidējo mēneša algu Somijā liecina, ka 2018. gadā tā bija 3360 eiro bruto izpeļņa, kas pēc nodokļu atskaitīšanas veido vidējo neto mēneša algu aptuveni 2780 eiro apmērā.

Tas liecina, ka pēdējos trīs gados likmes ir saglabājušās nemainīgas, ar nelielām svārstībām, kas nav pārāk ietekmējušas Somijas ekonomiku vai iedzīvotāju dzīvesveidu, pat nesenās sanitārās krīzes laikā.

Sekojot algu pieauguma tendencei, atkal gūstam apstiprinājumu tam, ka vidējās algas pēdējos gados ir bijušas nemainīgas, jo līdz 2020. gada beigām pieauguma procents ir tikko samazinājies par 0,5 %, bet līdz 2021. gada sākumam ir nedaudz pieaudzis par 0,2 %.

Tātad, ja jūs meklējat darba tirgu, kas var piedāvāt jums drošību un nemainīgas likmes, Somija varētu būt viena no labākajām iespējām. Vidējā alga nav viena no augstākajām Eiropā, taču tā joprojām ir augsta un spēj nodrošināt lielisku dzīves līmeni.

Secinājumi

Apkopojot visu šajā rakstā teikto, minimālā alga Somijā nav juridiski regulēta 2021. gadā, un tā nav bijusi regulēta arī pēdējos gados. Tas ir tas pats, kas Zviedrijā un Norvēģijā, un acīmredzot arī citās Skandināvijas reģiona valstīs.

Par minimālo algu vienojas un par to vienojas kolektīvās sarunās ar darbinieku arodbiedrībām, kuras nosaka šīs likmes, pamatojoties uz ekonomikas nozarēm un citiem svarīgiem aspektiem, kas jāņem vērā.

Orientējoši, minimālā alga, ko var nopelnīt Somijā, ir aptuveni 1500 eiro, un Helsinkos tā var sasniegt pat 1210 eiro, ja vien kolektīvās sarunās un līgumos ar darbinieku arodbiedrībām nav noteiktas citas likmes.

Tomēr, neraugoties uz šīm arodbiedrību noteiktajām minimālajām likmēm, vidējā alga Somijā ir daudz augstāka, sasniedzot 2550 eiro neto.

Turklāt, lai gan algas nav vienas no augstākajām Eiropā, Somija joprojām ir ļoti pievilcīga valsts, uz kuru pārcelties, lai iegūtu jaunas darba iespējas un labāku dzīves līmeni, jo īpaši, ja jūs pārceļaties uz šo valsti ar ģimeni un interesē arī citi aspekti, piemēram, izglītība, drošība vai apmierinātība ar dzīvi.

Piemēram, izglītības jomā 88 % pieaugušo ir ieguvuši augstāko vidējo izglītību, un Somija ir visaugstāk novērtētā valsts ESAO labākas dzīves indeksā attiecībā uz šo dimensiju un izglītības kvalitāti.

Arī Somijas iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi iegūst maksimālo vērtību, un šis rādītājs ir augstākais statistikā.

Papildus tam, augstais vispārējās drošības, darba un privātās dzīves līdzsvara, veselības, sabiedrības un vides aizsardzības līmenis, kā arī bezdarba līmenis, kas pēdējo divu gadu laikā ir mazāks par 1,3 %, un pienācīga vidējā neto alga ierindo Somiju starp ekonomiski vispievilcīgākajām valstīm, uz kurām var pārcelties.